สิงคโปร์สลิง

 


วัตถุดิบ:

 • จิน (Gin)  1 ออนซ์
 • เชอร์รี่ บรั่นดี (Chrry Brandy)   1/2 ออนซ์
 • น้ำมะนาว   3/4 ออนซ์
 • น้ำเชื่อม   1/2 ออนซ์
 • น้ำเชื่อมทับทิม   1/2 ออนซ์
 • โซดา   1/2 ออนซ์
 • น้ำแข็งหลอด
 • แก้วสลิงขนาด 10 – 12 ออนซ์
 • เชคเกอร์
 • มะนาวฝานแว่นและเชอร์รี่สำหรับตกแต่ง

ขั้นตอนการทำ:

 • ใส่น้ำแข็ง 3/4 ของแก้วสลิง ลงในเชคเกอร์
 • ใส่ส่วนผสมทั้งหมด ยกเว้นโซดา ลงในเชคเกอร์
 • ปิดฝาเชคเกอร์แล้วเขย่าแรงๆ ให้ส่วนผสมเข้ากัน รินพร้อมน้ำแข็งลงแก้วสลิง
 • เทโซดาลอยหน้า ประดับด้วยมะนาวฝานและเชอร์รี่ เสิร์ฟพร้อมหลอดดูด


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า